Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Výtvarné cestičky

26.12.2018 | 11:00:00

23. 2. 2019, 9.00-14.00, výtvarné workshopy pre neprofesionálnych výtvarníkov, termín 16. a 23. február 2019 je plne obsadený

kedy?   16. a 23. február 2019, od  9.00  do 14. 00 / stretnutia na seba nadväzujú/
kde?     Krajské osvetové stredisko v Nitre
lektor:   Mgr. Peter Pauko 
téma:    Krajina - ako si z fotografie vybrať to podstatné
 
Cieľom výtvarných workshopov je venovať sa  výstavbe obrazu z fotografie. Z fotografií  vytvoríte štylizovanú kresbu z dôrazom na zjednodušenie,  vypustenie nepotrebných vecí.  V úvode budete oboznámení o miešaní farieb, získate informácie o  teórii farieb, o  vytvorení si  vlastnej   farebnej škály.  Výsledkom bude maľba krajiny /akryl, pastel, plátno, papier.../
 
Zámerom je rozšíriť  poznatky  o technikách maľby  a motivovať  účastníkov k vlastnému hľadaniu  výtvarnej cesty, s dôrazom na správne využitie výtvarných výrazových prostriedkov, prostredníctvom maľby akrylom /prípadne suchý pastel/
 
Termín 16. a 23. február 2019 je  plne obsadený.
V prípade ďalšieho záujmu nás kontaktujte e-mailom, pri dostatočnom počte účastníkov vypíšeme ďalší termín.
 
kontakt a bližšie informácie vám rada poskytne   Zdenka Smrečková
                                                                              0911 540 018
                                                                              zdenka.smreckova@kosnr.sk
 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television