Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Zahrajte mi túto 2019

09.04.2019 | 12:30:00

5.5.2019, regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých, KD Nová Ves nad Žitavou

V kultúrnom dome v Novej Vsi nad Žitavou, 5. mája 2019 pritiahne program Krajského osvetového strediska v Nitre pozornosť priaznivcov hudobného folklóru. Zorganizuje v spolupráci s obcou regionálnú postupovú súťaž a prehliadku ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov pod názvom Zahrajte mi túto.
Do súťaže, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR, sa majú možnosť zapojiť kolektívy a jednotlivci z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.
 
Po programe sa uskutoční rozborový seminár s vedúcimi kolektívov a jednotlivcami, na ktorom odborná porota svojimi postrehmi zhodnotí jednotlivé súťažné čísla a svojimi radami im pomôže do ďalšej práce.
 
Do súťaže sa môžete prihlásiť  CHCEM SA PRIHLÁSIŤ
 
Uzávierka prihlášok je 14. apríla 2019
 
PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE   PDF  171 kB
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE           PDF  450 kB
 
Viac informácií:
Mgr. Linda Štulajterová
0911 540 022
linda.stulajterova@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television