Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Životná púť mojej babky

27.06.2017 | 14:00:00

15.-16.7.2017, folklórny scénický program podzoborských folkloristov

15. júla o 17.00 v kultúrnom dome vo Vilonyi, o dobrú náladu sa postarali hudobníci z folklórnej skupiny Zsibrice zo Žirian
 
16. júla o 11.00 po  svätej omši v rímskokatolíckom kostole Srdca Ježišovho v Balatonfűzfő
 
Organizátori: Krajské osvetové stredisko v Nitre
                      Združenie pre Vilonyu
                      Kultúrne stredisko a knižnica Ottó Vágfalvi Balatonfűzfő

Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television