Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Zlatý čepiec, kvetovaná stuha

13.03.2018 | 13:00:00

1.6.2018 o 17.00, prezentácia ľudového odevu Podzoboria, Komárňansko-ostrihomskej župy, Kerepešu (Budapeštianska župa) a južnej Moravy

- prezentácia novej knihy Márii Jókai
- výstava fotografií a čepcov Podzoboria
 
Nitriansky samosprávny kraj
Krajské osvetové stredisko v Nitre
OZ  Kultúra Podzoboria
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE  PDF 1,2 MB
 
výstava bude sprístupnená do 29. júna 2018
v pracovných dňoch od 10.00 do 17.00,  okrem utorka
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television