Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Zvonky 2018

25.11.2017 | 10:00:00

1.3.2018, Krajské osvetové stredisko v Nitre, regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce

Na regionálnej postupovej súťaži a prehliadke hudobného folklóru detí Zvonky 2018 sa 1. marca 2018 stretlo v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre 30 súťažiacich z okresov Nitra a Šaľa.
Predstavili sa 3 ľudové hudby, 4 spevácke skupiny, 17 sólistov spevákov, 2 spevácke duá a 4 sólisti inštrumentalisti.
Na súťaži sa zúčastnilo dvojnábne viac súťažiacich oproti roku 2016.
Hlavným poslaním súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti hudobného folklóru.
Po súťažnej prehliadke bol vytvorený priestor na vzájomnú diskusiu členov a vedúcich kolektívov s členmi odbornej poroty.
Počas rozborového seminára sa konala školička tanca pod vedením študentky Katedry etnológie a folkloristiky v Nitre Lucii Mackovej.
 
Do krajského kola súťaže, ktoré sa konalo 13. apríla 2018 v Ludaniciach postúpili
v kategórií detské ľudové hudby DĽH ZUŠ J. Rosinského v Nitre,
v kategórií detské spevácke skupiny Deti z Borinky a Dievčenská spevácka skupina DFS Borinka z Nitry,
v kategórií sólisti speváci a spevácke duá Martina Lieskovská z Nitry, Daniel Figúr z Veľkého Zálužia, Simona Furková zo Zlatých Moraviec,
v kategórií sólisti inštrumentalisti Filip Chňapek z Veľkého Zálužia.
 
Mgr. Linda Štulajterová
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Fatranská 3, 949 01 Nitra
e-mail: linda.stulajterova@kosnr.sk, tel. číslo: 0911 540 022
  
FOTOALBUM 1    PDF  3 MB        foto: Andrea Koncová        
 
FOTOALBUM 2    PDF  3,5 MB     foto: Andrea Koncová
 
 
 
PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE        PDF 122 kB
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE                PDF 592 kB
 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television