Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Zvonky 2018

13.02.2018 | 10:00:00

1.3.2018, Krajské osvetové stredisko v Nitre, regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce

Na regionálnej postupovej súťaži a prehliadke hudobného folklóru detí Zvonky 2018 sa 1. marca 2018 stretne v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre 30 súťažiacich z okresov Nitra a Šaľa. Predstavia sa 3 ľudové hudby, 4 spevácke skupiny, 17 sólistov spevákov, 2 spevácke duá a 4 sólisti inštrumentalisti.
Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky kolektívy a sólisti, ktorí sú členmi niektorého detského folklórneho súboru, folklórnej skupiny alebo pôsobia samostatne, vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj čerpajú hudobný folklórny materiál.
 
Hlavným poslaním súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti hudobného folklóru. Cieľom súťaže je podporovať poznanie hudobného folklóru z územia Slovenska, rozvíjať a podnecovať hudobné nadanie a umeleckú kreativitu, podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre, podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti, umožniť prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Po súťažnej prehliadke bude priestor na vzájomnú konzultáciu a diskusiu členov a vedúcich kolektívov s členmi odbornej poroty.
 
Uzávierka prihlášok je 8.2.2018
 
Mgr. Linda Štulajterová
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Fatranská 3, 949 01 Nitra
e-mail: linda.stulajterova@kosnr.sk, tel. číslo: 0911 540 022
  
 
PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE        PDF 122 kB
 
PRIHLÁŠKA I. - II. KATEGÓRIA        DOC 52 kB    ODT 31 kB
 
PRIHLÁŠKA III. - IV. KATEGÓRIA     DOC 41 kB    ODT 31 kB
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE                PDF 592 kB
 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television