workshop
Štúrovo rečnenie

sturovo-recnenie19-plagat-web
Kategória:
slovo a divadlo
Dátum:
29. apríl 2019 09:00
Miesto konania:
KOS v Nitre
Telefón:
0911 540 017
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Info:
Mgr. Zuzana Pintérová
Príloha
workshopy pre žiakov, študentov a pedagógov

Aj v tomto roku nám Fond na podporu umenia z verejných zdrojov podporil workshopy pre deti, mládež a dospelých.

Workshopy pre pedagógov viedla Mgr. art. Barbora Špániková,ArtD. z Banskej Bystrice – venuje sa pedagogike a vzdelávaniu dospelých v oblasti hovoreného slova.

Boli zamerané na rozbor teoretickej a praktickej zložky rétorického prejavu a metodické postupy,
skladal sa z troch celkov:
- podrobná analýza jednotlivých fáz prípravy rétorického prejavu,
- verbálna a neverbálna komunikácia, štylistika, poetika, umelecký prejav, jazyk-reč, etika, kultúra
  a technika rečového prejavu a paralingvistické javy
- výrazové prostriedky rečníka so zameraním na hlasový prejav rétora a praktické ukážky prejavu, práca s textovou predlohou.

Pedagógovia sa aktívne zapájali do praktických ukážok prípravných fáz prejavu. Veľký záujem prejavili o praktické cvičenia zamerané na rozvoj tvorivej aktivity u žiaka. Veľmi zaujímavá bola konfrontácia poznatkov v oblasti hodnotenia kritérií rétorických prejavov. Zaujímali sa tiež o rozdiely výrazových prostriedkov v jednotlivých kategóriách umeleckých prejavov: rétorika, umelecký prednes.

Workshopy pre žiakov a študentov viedli
PhDr. Marcel Olšiak, PhD. – zástupca vedúceho Katedry slovenského jazyka, venuje sa rétorike, spisovnej slovenčine a vedie semináre na tému hovorené prejavy

a Mgr. Mariana Hrašková, PhD. – z Katedry slovenskej literatúry, venuje sa detskej literatúre a interpretácia umeleckého textu. Boli zamerané na oboznámenie sa s princípmi novej rétoriky, ktorá dáva do popredia spontánnosť, interaktivitu s publikom, živosť prejavu. Lektori vysvetlili sa základné pojmy, útvary, štýl, výstavba rečníckeho prejavu a základné správanie a postoj rečníka, s osobitým dôrazom na výrazové charakteristiky novej rétoriky.

Starší žiaci sa pripravovali na svoje rečnícke vystúpenia tak, že mali urobiť improvizované rečnícke vystúpenie inšpirované tromi témami: šport, priateľstvo, internet. Hodnotenie prejavov bolo spoločné. Najskôr sa vyjadrovala lektorka po každom vystúpení a ku každému prejavu, pričom sa snažila čoraz viac zapájať do hodnotenia a posudzovania aj publikum. Najväčšie ťažkosti robili žiakom tieto javy: nevedeli sa vhodne predstaviť alebo osloviť publikum, nevedeli prejav ukončiť, keď sa stratili v texte- začali mierne zmätkovať, nevedeli pokojne a dôstojne odísť, pri voľnom rozprávaní sa dostávali do rozpakov, často používali rôzne zlozvyky atď.

Na záver workshopu si zhrnuli nadobudnuté poznatky a postrehy, väčšina žiakov sa vyjadrila, že im tieto vedomosti pomôžu pri príprave na krajskú súťaž Štúrov Zvolen.

 
 

Všetky termíny:

  • 00:00
  • 29. apríl 2019 09:00

Navštívte nás

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 037 / 653 15 45
fax: +421 037 / 653 15 46

Krajské osvetové stredisko
v Nitre