nenechajte si ujsť
podujatie
výstava
workshop
FAD 2023 - Festival Amatérskeho Divadla

fad-23-plagat-web
Kategória:
slovo a divadlo
Dátum:
18. júl 2023 09:00 - 22. júl 2023 16:00
Miesto konania:
KD Párovské Háje, Nitra
Telefón:
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Komunitný divadelný festival s medzinárodnou účasťou.
V 9. ročníku sme pre vás pripravili:
Divadelné predstavenia /experimenty
Odborné diskusie s tvorcami a divákmi
Divadelné workshopy
Medzinárodný seminár: Komunitné divadlo / rôznorodosť a mladé publikum
Zahraničné komunitné divadlá a hostia
Hudobná produkcia
Výstavy   

Hlavnou myšlienkou  je vytvárať festivalový priestor amatérskym divadlám, rozvíjať dramaturgiu FAD ako komunitného festivalu s medzinárodnou účasťou. Experimentovať v divadle a nebáť sa rôznorodosti v najširšom kontexte umenia. Hľadanie inovatívnej formy práce s tínedžerským publikom cez divadlo s dôrazom na rozvoj kritického myslenia. Chceme naďalej reflektovať na potreby mladého divadla a mladého diváka a pracovať s tým plnohodnotne.  

Festival je určený prioritne pre neprofesionálne divadlá mladých Nitrianskeho kraja, ale aj za hranicami kraja a SR. Veková hranica je 16 r. a viac 33, adresátom je mladé a dospelé publikum; hľadáme netradičné predstavenia, tie, ktoré spracúvajú osobné témy mladých, zaujímavé inakosťou žánru, formy divadla mladých.

Zahraničné produkcie, ktoré tvoria spolu s mladými ľuďmi. 

Ciele:  
1. pokračovať a rozširovať festival do širších priestorov mesta Nitra, Párovských Hájov a okolia a nepriamo tak
    predstaviť zahraničným súborom miesta venujúce sa komunitnej práci v kultúre. Zapojiť miestu komunitu
    mladých divadelníkov a rovnako prepojiť aktérov z rôznych kultúrnych centier v meste Nitra a v okolí
2. viesť odbornú diskusiu a dialóg o inscenáciách, dať priestor pre sebahodnotenie, konfrontáciu a inšpiráciu;
    nejde nám o hodnotenie kvality inscenácií ale práve o zdieľane skúseností z procesu práce
3. pracovať s mladým publikom cez analýzu videných inscenácií domácich aj zahraničných v menších skupinách
    s facilitátorom a nabádať ich k reakcii, porozumieť im (či už cez umeleckú inštaláciu alebo verbálne)
    a zdieľať svoje pocity, myšlienky, názory na spoločných diskusiách s divákmi, tvorcami a s prizvanými odborníkmi,
    lektormi
4. rozvíjať zručnosti a priniesť nové skúsenosti pre účastníkov divadelných workshopov, priblížiť im a zažiť rôzne
    metódy, formy pre vznik inscenácií, performance, neformálne učenie sa cez divadlo pod vedením zaujímavých
    lektorov a vytvoriť 1 performance k festivalu, plus výstupy z workshopov a odprezentovať ich na festivale   

Projektové aktivity:
1. festivalová prehliadka a prezentácia neprofesionálneho divadla mladých
    miesto: Párovské Háje, kultúrny dom, divadelný stan a kultúrne centrá v Nitre
2. odborné diskusie s tvorcami a s divákmi, vedené odborníkmi, osobné konzultácie k divadelným predstaveniam,
    miesto: Párovské Háje, kultúrny dom, divadelný stan, Hidepark, bod.K7
3. 1 vybraný deň overíme v praxi tvorbu
    2 umeleckých reflexií k danému predstaveniu a to prácou v „diváckej dielni“ pod vedením facilitátora
    3 divadelné dielne so zahraničnými lektormi a verejná prezentácia výstupov
       miesto: Nitra, rôzne priestory a Párovské Háje, trvanie 2,5 - 3 dni
4. Medzinárodný seminár v kontexte zapojených krajín a SR, téma: Komunitné divadlo /rôznorodosť a mladý divák
    v priestore KOS a bod.K7 v NR
5. výstavy fotografií PoFestivalové FAD 23 / verejné priestory

Sprievodné aktivity:
1. prezentácia divadiel zo zahraničia
2. prezentácia hudobných produkcií
3. realizácia Sweet free community marketu / 1 medzinárodný veče počas festivalu, inšpiračné, hudobné stretnutie
    mladých spojené s ochutnávkou typických dobrôt a pochutín z danej krajiny, prezentácia svojej kultúry a výmena
    skúseností z rôznych festivalov a komunitných aktivít doma vo svojom regióne 

Postupne budeme dopĺňať informácie o festivale a workshopoch.

Uzávierka prihlasovania 11.6.2023

Potom bude nasledovať výber inscenácií a príprava dramaturgie festivalu, budeme so všetkými
konzultovať vaše prihlásené predstavenie ako aj technické možnosti.

Prihláška na FAD - festival amatérskeho divadla

Miesto podujatia: KD Párovské Háje, Nitra a kultúrne centrá v Nitre 18. – 22. júl 2023

Údaje o inscenácii

Technické požiadavky (podrobne rozísať)

Javiskové ťahy nemáme k dispozícii, ale vieme využiť rampu!

PREHLÁSENIE

Súbor prehlasuje, že je držiteľom všetkých práv spojených s verejným predvedením diela. Zaväzuje sa nahradiť škodu spôsobenú ich porušením.
Vedúci súboru a sprevádzajúce osoby dodržiavajú bezpečnostné predpisy a zodpovedajú za všetkých prítomných členov divadelného súboru počas FAD od 18. do 22. júla 2023.

Príloha na vloženie: 
a)  Menný zoznam divadelného súboru aj režiséra, a vedúceho súboru, technika... 
b)  Menný zoznam divadelného súboru - excel
c)  Slovo o divadelnom súbore do programového bulletínu
d)  Anotácia k inscenácii do programového bulletinu a k propagácii
e)  Fotografie z inscenácie, použiteľné pre tlač a propagáciu
f)  Scenár alebo koncept predstavenia
g) videozáznam inscenácie (môže byť aj pracovné)
h) krátka upútavka na predstavenie – trailer

Prechádzať súbory
Size limit for each file is 10.0 MB

   
   

  Navštívte nás

  Fatranská 3, 949 01 Nitra
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  © 1953 - KOSNR.SK | DBART.SK