súťaž
Mladý moderátor

Kategória:
slovo a divadlo
Dátum:
24. október 2019 09:00
Miesto konania:
Univerzitný tvorivý ateliér UKF – ŠD Nitra, B. Slančíkovej 1
Telefón:
0911 540 017
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Info:
Bc. Aneta Sedláčková
Plagát:
krajská súťaž určená pre mladých ľudí vo veku 15 – 25 rokov

Krajské osvetové stredisko v Nitre vás pozýva na súťaž Mladý moderátor.

Súťaží sa v štyroch súťažných disciplínach, na ktoré sú súťažiaci povinní sa pripraviť doma:

I. disciplína:     interpretácia spravodajského textu v trvaní 60 sekúnd; interpretovaný text môže byť zostavený
                        z jednej ucelenej správy alebo z bloku krátkych správ
II. disciplína:    interpretácia reklamného textu v trvaní 15 - 30 sekúnd
III.  disciplína:  vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom v trvaní 180 sekúnd
IV. disciplína:   súťažiaci sa predstaví v moderovaní vlastnej relácie v trvaní 120 sekúnd.

Po súťaži sa môžete zúčastniť besedy s moderátorom rádia Európy 2 a televízie Markíza Matúšom Krnčokom.

Prihláška na súťaž MLADÝ MODERÁTOR

Miesto podujatia: 24. október 2019 o 9.00, Univerzitný tvorivý ateliér UKF – ŠD Nitra, B. Slančíkovej 1

Zároveň vyhlasujem, že nepracujem ako moderátor v žiadnom profesionálnom médiu.

Od 25.5.2018 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie 2016/679 a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fatranská 3, 949 01 Nitra, IČO: 36102709. Spracovávame Vaše osobné údaje v databáze súťažiacich a mladých moderátorov: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo.
Dávam súhlas Krajskému osvetovému stredisku v Nitre so spracovaním mojich osobných údajov: meno, priezvisko, vek, e-mail, telefónne číslo pre potreby databázy, zasielanie ponúk s aktivitami a pre vyúčtovanie dotácie.
Rovnako súhlasím so zhotovením fotografií a videozáznamu pre potreby dokumentácie a propagácie podujatia.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

účastníka súťaže "MLADÝ MODERÁTOR" 24.10.2019

v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pre prevádzkovateľa

Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fatranská 3, 949 01 Nitra

týmto poskytujem súhlas

1. s uvedeníma spracovaním osobných údajov dieťaťa do prezenčnej listiny účastníkov v rozsahu : meno, priezvisko, vek na zaradenie dieťaťa do súťažnej kategórie
2. s uvedením a spracovaním osobných údajov zákonného zástupcu v rozsahu : meno, priezvisko, telefónne číslodo zoznamu kontaktov zákonných zástupcov
3. so spracovaním a uverejňovaním fotografií, videonahrávokz celého podujatia na web stránke KOS v Nitre, Instagrame a Facebooku Krajského osvetového strediska v Nitre
4. s poskytnutím osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, fotografie a videonahrávky z celého podujatia poskytovateľovi dotácií (Fondu na podporu umenia) za účelom vyúčtovania dotácií

Potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní podujatia "MLADÝ MODERÁTOR 2019 krajská súťaž, 24. 10. 2019" a riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania, najdlhšie 10 rokov v zmysle Vnútorného predpisu o registratúrnom poriadku Krajského osvetového strediska v Nitre. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Prihlášky prosím zasielajte do 14. 10. 2019

 
 

Všetky termíny:

  • 24. október 2019 09:00

Navštívte nás

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 037 / 653 15 45
fax: +421 037 / 653 15 46

Krajské osvetové stredisko
v Nitre