POHĽADY DO UMENIA – reflexie

pohlady-do-umenia-reflexie-22-plagat-web
Kategória:
výtvarné umenie
Dátum:
17. august 2022 13:00
Miesto konania:
Nitra – Horné mesto, Kňazský seminár sv. Gorazda, Súkromná škola umeleckého priemyslu, KOS
Telefón:
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Info:
Mgr. Zdenka Smrečková
10. ročník medzinárodného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov

so zameraním na identitu a kultúrne dedičstvo mesta Nitry

17.8. 13:00 – 21:00    
Deň prvý – privítanie v Nitre
Krajské osvetové stredisko v Nitre privítalo  neprofesionálnych, nadšených a zanietených  výtvarníkov 10. ročníka medzinárodného sympózia Pohľady do umenia, tento rok s podtitulom reflexie. Cieľom 5dňového stretnutia bola  autorská tvorba 38 neprofesionálnych výtvarníkov z Nitry, rôznych miest Slovenska i zahraničia, získavanie inovatívnych výtvarných zručností v kresbe, maľbe so zameraním na identitu mesta Nitry a jeho kultúrne dedičstvo. Autorov privítal v priestoroch Kňazského semináru sv. Gorazda v Nitre vicerektor Miroslav Šidlo a za organizátora podujatia, KOS v Nitre,  Zdenka Smrečková, ktorá oboznámila prítomných s odborným, umeleckým i sprievodným programom. Po ňom už nasledovala prehliadka Horného mesta, hradného areálu, Diecézneho múzea, Katedrály sv. Emeráma so sprievodcom Petrom Michalíkom. Vo večerných hodinách sa všetci zúčastnili prednášky Pod názvom Reflexie s lektorom Mgr. Martinom Kratochvilom, PhD. Ten prítomných motivoval, inšpiroval  a vo svojej prezentácii hovoril okrem iného aj o tvarovej, farebnej, svetelnej kompozícii, o rámovaní, o atmosfére, kontraste, o redukcii, štylizácii a abstrakcii vo výtvarnej tvorbe. Po nej už nasledovala neformálna beseda o umení.
Foto: Peter Rafaj                                        FOTOALBUM

18.8. 9:00 – 21:00
Deň druhý – autorská tvorba
Výtvarníci sa hneď druhý deň rozhliadli a vybrali si miesto, ktoré budú zachytávať na svojom plátne. Okrem toho mali možnosť v dopoludňajších hodinách navštíviť Diecéznu knižnicu a v popoludňajších hodinách sa stretli na prednáške Súčasná mestská krajinomaľba, ktorá bola zameraná na svet aj domáce prostredie s akcentom na maliarov  so záujmom o periférne a na prvý pohľad esteticky nepríťažlivé námety súčasného mesta. Viedol ju  Mgr. art. Juraj Toman, ArtD. Následne si pod vedením lektora mohli účastníci vyskúšať tvorbu v teréne. V podvečerných hodinách mali možnosť účastníci už konzultovať svoje maľby, kresby s tromi lektormi – Martinom Kratochvilom, Jurajom Tomanom i Danielom Szalaiom, ktorí prijali pozvanie na jubilejný, 10. ročník, keďže každý z nich niekoľko rokov sympózium lektoroval. Pre autorov  a lektorov to bolo mimoriadne zaujímavé, podnetné, ale aj priateľské a ľudské stretnutie. Ešte v ten večer sa prítomní započúvali a vzhliadli  prednášku Daniela Szalaia, akad. maliara, ktorý sa venoval výtvarným technikám zaoberajúcimi sa snímaním a záznamom pod názvom V stopách majstrov.  Po nej už nasledovala voľná diskusia a príprava na nasledujúci deň opätovného maľovania.   
Foto: Peter Rafaj                                      FOTOALBUM

19.8. 9:00 – 21:00
Deň tretí – autorská tvorba, sprievodné aktivity
V tento deň sa výtvarníci v plnej miere venovali svojej autorskej tvorbe. Tvorili na rôznych miestach, v zákutiach a uličkách Horného mesta Nitry, ale niektorí aj vzhľadom na nesmierne horúčavy a mimoriadne počasie dokončievali svoje diela v ateliéroch Súkromnej školy umeleckého priemyslu, ktorá sídli priamo v Hornom meste. Využívali konzultácie prítomných lektorov tak v dopoludňajších ako aj v popoludňajších hodinách. Niektorí sa zúčastnili aj praktického výtvarného stretnutia s Danielom Szalaiom, na ktorom ich oboznámil s novými inšpiratívnymi výtvarnými metódami. Čas neskutočne letel a večer sa uskutočnila prvá prezentácia diel, ktorá vznikla za uplynulé dva dni. Účastníci si diela s lektorom, ale i navzájom medzi sebou konzultovali a odovzdávali si cenné, dobre mienené rady. 
Foto: Peter Rafaj                                    FOTOALBUM

20.8. 9:00 – 21:00
Deň štvrtý – autorská tvorba, relaxačný koncert, burza nápadov
V sobotu sa zúčastnení už intenzívne venovali svojej autorskej tvorbe, dokončovaniu diel, pretože mali pred sebou posledný deň na maľovanie. Niektorí opäť využili možnosť výtvarného vzdelávania pod vedením Martina Kratochvila . Ostatní, tak ako predošlé dni tvorili v Hornom meste Nitry alebo v ateliéroch Súkromnej školy umeleckého priemyslu. Počas dňa využívali posledné lektorské rady a odporúčania, dokončovali svoje diela a pripravovali ich na záverečnú prezentáciu nasledujúci deň v KOS v Nitre. Jednou zo sprievodných aktivít tohto dňa bol relaxačný koncert pod názvom Pohladenie hudbou, ktorý si pre všetkých pripravila jedna z účastníčok Tina Burgwieser. Táto zvuková terapia, krištáľovými spievajúcimi miskami, vytvorila svojim zvukom a dizajnom príjemnú atmosféru a relaxáciu. Priniesla hlboký pokoj a príliv energie pre každého. Na záver dňa sa účastníci stretli na burze nápadov, kde si mohli nielen pozrieť, inšpirovať sa, ale zároveň sa aj obdarovať zaujímavými, originálnymi umeleckými vecičkami rôzneho charakteru.  
Foto: Peter Rafaj, Martin Kratochvil        FOTOALBUM

21.8. 9:00 –14:00
Deň piaty – záverečná prezentácia diel, otvorenie výstav Pod modrým nebem a Naše pocity
V posledný deň, v nedeľu sa uskutočnila v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre prezentácia výtvarných diel . Autorky a autori v dielach predstavili svoje maliarske reflexie interiérov, exteriérov vybraných častí mesta Nitry. Átrium na niekoľko hodín ožilo farbami, tvarmi, nápadmi, námetmi, príjemnou atmosférou, veselou náladou, pozitívnou energiou a dobrosrdečnosťou autorov, rodinných príslušníkov, hostí, ktorí sa prišli pozrieť a podporiť účastníkov i sympózium. Všetkým sa prihovorila a vyslovila slová vďaky a uznania pani riaditeľka KOS v Nitre, Daniela Gundová, kurátorsky zhodnotil a vyzdvihol výtvarnú prácu autorov Martin Kratochvil a so všetkými sa na záver rozlúčila a  poďakovala Zdenka Smrečková. Zúčastnení autori tlmočili tiež slová poďakovania za program, organizáciu a opäť výbornú atmosféru aj na 10. jubilejnom ročníku v Nitre. 
Foto: Peter Rafaj                                  FOTOALBUM

Výstava vybraných výtvarných diel sa uskutoční od 28. septembra do 30. októbra v Synagóge v Nitre v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
Vernisáž, na ktorú všetkých srdečne pozývame sa uskutoční 1. októbra 2022 o 15:00 v Synagóge v Nitre. 

V tento deň boli sprístupnené verejnosti i výstavy:

Pod modrým nebem
výstava výtvarných diel  kroměřížskych výtvarníkov a ich priateľov, ktoré dokumentujú  a prezentujú tvorbu výtvarného  plenéru v Boskoviciach.
https://www.kosnr.sk/vystavy/342-pod-modrym-nebem 

Naše pocity
výstava módy, šperkov, vitráží a hodvábu Jitky Jarmarovej a Milana Šandu.
https://www.kosnr.sk/vystavy/343-nase-pocity

Odborným garantom je doc. Daniel Szalai, akad. maliar.

Podujatie podporilo Mesto Nitra                        

Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre               

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Nitra  

 
 

Všetky termíny:

  • 17. august 2022 13:00
  • 18. august 2022 09:00
  • 19. august 2022 09:00
  • 20. august 2022 09:00
  • 21. august 2022 09:00

Navštívte nás

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.