workshop
Projektový manažment a tvorba projektového tímu

Kategória:
vzdelávanie v kultúre
Dátum:
25. jún 2019 09:00
Miesto konania:
KOS v Nitre
Telefón:
0911 540 016
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Info:
Mgr. Jana Ondrušková
cyklické vzdelávanie pre pracovníkov v kultúre Nitrianskeho kraja

Témou bude sprevádzať PhDr. Marián Štermenský, PhD., odborník vo vzdelávaní dospelých a  Mgr. Natália Urblíková, projektová koordinátorka a lektorka v oblasti projektového manažmentu.

Zámerom projektu je zvýšenie kľúčových kompetencií pracovníkov v kultúre. Výsledkom bude zručnosť v plánovaní, písaní, efektívnom riadení a vyhodnotení projektov. Nadobudnuté vedomosti budú účastníci pod vedením lektorov pretvárať do konkrétnych úloh z praxe, skúšať modelové situácie, získavať praktické zručnosti v písaní projektu a jeho manažovaní.

Absolventi vzdelávania dostanú osvedčenie o absolvovaní v rozsahu 64 hodín.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu Kreativ-in 2, ktorý realizujeme pre  kultúrno -osvetových pracovníkov bez poplatku.

Stravu a cestovné hradí vysielajúca organizácia.


Metodika a obsah workshopov:

 1. Kontexty projektov: význam a miesto projektov v spoločnosti. Komunikácia v kontexte projektov. Efektívne riadenie projektov (projektový manažment). Ciele a úlohy v projektoch. Zdroje pre projekt (personálne, materiálne, finančné, časové, informačné, …). Štandardné a projektové riadenie - zhody a odlišnosti. Roly osôb v projektovom riadení a ich angažovanosť.
 1. Príprava a plánovanie projektu: rozhodnutie o projekte. Určenie projektového lídra. Formulácia cieľov a úloh. Analýza reálnosti (analytické nástroje v projektovom manažmente). Tvorba projektového tímu. Tímové analýzy projektu a jeho realizácií. Odhady projektových strán. Tvorba projektu. Schvaľovanie projektu. Metodika projektovej komunikácie
 2. Realizácia projektu: kreatívne a výkonové postupy v projekte. Individuálne a tímové vstupy do projektu. Aktivita a motivácia v projekte. Metodika projektových stretnutí. Projektové brány a prezentácie zadávateľovi. Kontrolná činnosť v projekte. Korekcie v priebehu projektu
 1. Ukončenie a vyhodnotenie projektu: ukončenie projektu = dosiahnutie cieľa. Zadávateľ ako prijímateľ riešenia. Angažovanosť projektových riešiteľov na prezentácii. Vyhodnotenie projektu (obsahové, personálne, procesné...) Odmena za projekt
 1. Metodické nástroje v projektovom manažmente: nácvik používania metodík v projektovom manažmente. Projektový manažment, fázy a procesy. Projektová dokumentácia. Projektové tabuľky. Riadenie problémov a rizík v projekte. Tvorba akčných plánov. Stakeholders analýza. Riadenie zmeny. Zlepšovanie projektov
 1. Zhrnutie: úlohy na samostatný rozvoj

 2. Metodická pomoc a konzultácie ku konkrétnym rozpracovaným projektom

 3. Vedenie prezentácie dopracovaných projektov účastníkov
 
 

Všetky termíny:

 • 24. jún 2019 09:00
 • 25. jún 2019 09:00
 • 17. september 2019 09:00
 • 24. september 2019 09:00

Navštívte nás

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 037 / 653 15 45
fax: +421 037 / 653 15 46

Krajské osvetové stredisko
v Nitre