Nájdete nás v kultúre

od roku 1953

Nájdite sa v kultúre aj vy...


Krajské osvetové stredisko v Nitre existuje pod týmto názvom od 21.1O.2OO3

dovtedy prešlo viacerými zmenami

1953 - 1956 Dom osvety

1956 – 1960 Krajský dom osvety

1960 – 1973 Okresný dom osvety,

1973 – 1990 Okresné osvetové stredisko

1990 – 1991 Stredisko kultúrnych služieb

1991 – 1996 Regionálne kultúrne stredisko

1996 – 2003 Ponitrianske osvetové stredisko v Nitre

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE v súčasnosti

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE je inštitúcia s právnou subjektivitou, zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom, venuje sa amatérskej kultúre. Územne pôsobí v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.

KOS Nitra tvorí kolektív odborníkov, ktorí:

 • poskytujú metodické poradenstvo v kultúrno-osvetovej činnosti,
 • ochraňujú a rozvíjanú nehmotné kultúrne dedičstvo,
 • venujú sa kolektívom a jednotlivcom v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti, neprofesionálnej umeleckej tvorbe,
 • organizujú postupové súťaže a prehliadky v oblasti hovoreného slova a divadla, hudby, spevu a tanca,folklóru, výtvarnej tvorby, fotografie, amatérskeho filmu,
 • realizujú vzdelávanie v kultúre a astronómii, prezentačné a súťažné podujatia,
 • podporujú menšinovú kultúru a sociálnu prevenciu,
 • zachovávajú ľudové remeslá, učia ich deti, mládež a dospelých.

Naše poslanie

Našim poslaním je zachovávať tradície našich predkov, rozvíjať a podporovať kultúru v našom regióne, nachádzať nové príležitosti pre kreativitu mladých aj seniorov.
Mgr. Daniela Gundová, riaditeľka

dokumentujeme, podporujeme a ďalej zachovávame, sprostredkúvame a vzdelávame

Naši partneri

Naši partneri podľa rokov

 • Naši partneri 2018

  Asociácia kultúrnych osvetových inštitúcií; ARS ŠTÚDIO; Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; Centrum voľného času Zlaté Moravce; Cirkevné centrum voľného času Klokočina; Foma Hradec Králové; Gyepestrans; Mesto Nitra; Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov; Mestské kultúrne stredisko Šaľa; Mestské kultúrne stredisko Večierka Šaľa; Mlyny Cinemas, Nitra; Národné osvetové centrum Bratislava; Nitriansky samosprávny kraj; Nitrianske centrum dobrovoľníctva; Súkromné konzervatórium Heleny Madariovej; Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo; Súkromná základná umelecká škola Tralaškola Nitra; Tekovská hvezdáreň Levice; Tlačiareň Chillix; TROMF PIAROVA Banská Bystrica; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Katedra výtvarnej tvorby a výchovy, Katedra európskych štúdií, Katedra etnológie a folkloristiky, Katedra slovenského jazyka a literatúry; Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Šaľa; Základná škola s materskou školou Lúky, Vráble; Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce; Základná umelecká škola Jozefa Rosinského Nitra; Združenie STORM Nitra; Zoner Bratislava
 • Naši partneri 2017

  Asociácia kultúrnych osvetových inštitúcií; ARS ŠTÚDIO; Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; Centrum voľného času Zlaté Moravce; Cirkevné centrum voľného času Klokočina; Foma Hradec Králové; Gyepestrans; Mesto Nitra; Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov; Mestské kultúrne stredisko Šaľa; Mestské kultúrne stredisko Večierka Šaľa; Mlyny Cinemas, Nitra; Národné osvetové centrum Bratislava; Nitriansky samosprávny kraj; Nitrianske centrum dobrovoľníctva; Súkromné konzervatórium Heleny Madariovej; Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo; Súkromná základná umelecká škola Tralaškola Nitra; Tekovská hvezdáreň Levice; Tlačiareň Chillix; TROMF PIAROVA Banská Bystrica; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Katedra výtvarnej tvorby a výchovy, Katedra európskych štúdií, Katedra etnológie a folkloristiky, Katedra slovenského jazyka a literatúry; Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Šaľa; Základná škola s materskou školou Lúky, Vráble; Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce; Základná umelecká škola Jozefa Rosinského Nitra; Združenie STORM Nitra; Zoner Bratislava
 • Naši partneri 2016

  Asociácia kultúrnych osvetových inštitúcií; ARS ŠTÚDIO; Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; Centrum voľného času Zlaté Moravce; Cirkevné centrum voľného času Klokočina; Foma Hradec Králové; Gyepestrans; Mesto Nitra; Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov; Mestské kultúrne stredisko Šaľa; Mestské kultúrne stredisko Večierka Šaľa; Mlyny Cinemas, Nitra; Národné osvetové centrum Bratislava; Nitriansky samosprávny kraj; Nitrianske centrum dobrovoľníctva; Súkromné konzervatórium Heleny Madariovej; Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo; Súkromná základná umelecká škola Tralaškola Nitra; Tekovská hvezdáreň Levice; Tlačiareň Chillix; TROMF PIAROVA Banská Bystrica; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Katedra výtvarnej tvorby a výchovy, Katedra európskych štúdií, Katedra etnológie a folkloristiky, Katedra slovenského jazyka a literatúry; Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Šaľa; Základná škola s materskou školou Lúky, Vráble; Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce; Základná umelecká škola Jozefa Rosinského Nitra; Združenie STORM Nitra; Zoner Bratislava
 • Naši partneri 2015

  Asociácia kultúrnych osvetových inštitúcií; ARS ŠTÚDIO; Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; Centrum voľného času Zlaté Moravce; Cirkevné centrum voľného času Klokočina; Foma Hradec Králové; Gyepestrans; Mesto Nitra; Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov; Mestské kultúrne stredisko Šaľa; Mestské kultúrne stredisko Večierka Šaľa; Mlyny Cinemas, Nitra; Národné osvetové centrum Bratislava; Nitriansky samosprávny kraj; Nitrianske centrum dobrovoľníctva; Súkromné konzervatórium Heleny Madariovej; Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo; Súkromná základná umelecká škola Tralaškola Nitra; Tekovská hvezdáreň Levice; Tlačiareň Chillix; TROMF PIAROVA Banská Bystrica; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Katedra výtvarnej tvorby a výchovy, Katedra európskych štúdií, Katedra etnológie a folkloristiky, Katedra slovenského jazyka a literatúry; Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Šaľa; Základná škola s materskou školou Lúky, Vráble; Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce; Základná umelecká škola Jozefa Rosinského Nitra; Združenie STORM Nitra; Zoner Bratislava

Navštívte nás

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 037 / 653 15 45
fax: +421 037 / 653 15 46

Krajské osvetové stredisko
v Nitre