Nájdete nás v kultúre

od roku 1953

Nájdite sa v kultúre aj vy...


Krajské osvetové stredisko v Nitre existuje pod týmto názvom od 21.1O.2OO3

dovtedy prešlo viacerými zmenami

1953 - 1956 Dom osvety

1956 – 1960 Krajský dom osvety

1960 – 1973 Okresný dom osvety,

1973 – 1990 Okresné osvetové stredisko

1990 – 1991 Stredisko kultúrnych služieb

1991 – 1996 Regionálne kultúrne stredisko

1996 – 2003 Ponitrianske osvetové stredisko v Nitre

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE v súčasnosti

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE je inštitúcia s právnou subjektivitou, zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom, venuje sa amatérskej kultúre. Územne pôsobí v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.

KOS Nitra tvorí kolektív odborníkov, ktorí:

 • poskytujú metodické poradenstvo v kultúrno-osvetovej činnosti,
 • ochraňujú a rozvíjanú nehmotné kultúrne dedičstvo,
 • venujú sa kolektívom a jednotlivcom v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti, neprofesionálnej umeleckej tvorbe,
 • organizujú postupové súťaže a prehliadky v oblasti hovoreného slova a divadla, hudby, spevu a tanca,folklóru, výtvarnej tvorby, fotografie, amatérskeho filmu,
 • realizujú vzdelávanie v kultúre a astronómii, prezentačné a súťažné podujatia,
 • podporujú menšinovú kultúru a sociálnu prevenciu,
 • zachovávajú ľudové remeslá, učia ich deti, mládež a dospelých.

Zriaďovacia listina KOS v Nitre  TU NA POZRETIE

Naše poslanie

Naším poslaním je zachovávať tradície našich predkov, rozvíjať a podporovať kultúru v našom regióne, nachádzať nové príležitosti pre kreativitu mladých aj seniorov.

Mgr. Daniela Gundová, riaditeľka

dokumentujeme, podporujeme a ďalej zachovávame, sprostredkúvame a vzdelávame

Naši partneri podľa rokov

 • Naši partneri 2019

  ARS ŠTÚDIO, Centrum voľného času Zlaté Moravce, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Divadelná Nitra, Dom kultúry a športu Zlaté Moravce, Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Foma Hradec Králové, Gyepestrans, Klub modelárov Sľažany, Komárňansko-ostrihomská slovenská samospráva v Maďarsku, Mesto Nitra, Mestská športová hala Nitra, Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov, Mestské kultúrne stredisko Šaľa, kultúrne stredisko Večierka Šaľa, Mlyny Cinemas Nitra, Národné osvetové centrum Bratislava, Nitrianska galéria, Nitriansky samosprávny kraj, N –Centro, Obec Cabaj-Čápor, Obec Čechynce, Obec Čierne Kľačany, Obec Dolné Obdokovce, Obec Jelenec, Obec Močenok, Obec Nová Ves nad Žitavou, Obec Výčapy-Opatovce, Obec Žirany, Regionálne osvetové strediská v Leviciach, Komárne a Nových Zámkoch, Súkromné konzervatórium Heleny Madariovej, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Slovenský filmový ústav, Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, Súkromná základná umelecká škola Tralaškola Nitra, Tekovská hvezdáreň Levice, Tlačiareň Chillix, Tríbečské osvetové stredisko v Topoľčanoch, TROMF PIAROVA Banská Bystrica, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Katedra výtvarnej tvorby a výchovy,  Katedra etnológie a folkloristiky, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Základná škola s materskou školou Lúky, Vráble, Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce, Základná umelecká škola Jozefa Rosinského Nitra, Združenie STORM Nitra, Zoner Bratislava

 • Naši partneri 2018

  Asociácia kultúrnych osvetových inštitúcií; ARS ŠTÚDIO; Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; Centrum voľného času Zlaté Moravce; Cirkevné centrum voľného času Klokočina; Foma Hradec Králové; Gyepestrans; Mesto Nitra; Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov; Mestské kultúrne stredisko Šaľa; Mestské kultúrne stredisko Večierka Šaľa; Mlyny Cinemas, Nitra; Národné osvetové centrum Bratislava; Nitriansky samosprávny kraj; Nitrianske centrum dobrovoľníctva; Súkromné konzervatórium Heleny Madariovej; Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo; Súkromná základná umelecká škola Tralaškola Nitra; Tekovská hvezdáreň Levice; Tlačiareň Chillix; TROMF PIAROVA Banská Bystrica; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Katedra výtvarnej tvorby a výchovy, Katedra európskych štúdií, Katedra etnológie a folkloristiky, Katedra slovenského jazyka a literatúry; Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Šaľa; Základná škola s materskou školou Lúky, Vráble; Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce; Základná umelecká škola Jozefa Rosinského Nitra; Združenie STORM Nitra; Zoner Bratislava
 • Naši partneri 2017

  Asociácia kultúrnych osvetových inštitúcií; ARS ŠTÚDIO; Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; Centrum voľného času Zlaté Moravce; Cirkevné centrum voľného času Klokočina; Foma Hradec Králové; Gyepestrans; Mesto Nitra; Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov; Mestské kultúrne stredisko Šaľa; Mestské kultúrne stredisko Večierka Šaľa; Mlyny Cinemas, Nitra; Národné osvetové centrum Bratislava; Nitriansky samosprávny kraj; Nitrianske centrum dobrovoľníctva; Súkromné konzervatórium Heleny Madariovej; Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo; Súkromná základná umelecká škola Tralaškola Nitra; Tekovská hvezdáreň Levice; Tlačiareň Chillix; TROMF PIAROVA Banská Bystrica; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Katedra výtvarnej tvorby a výchovy, Katedra európskych štúdií, Katedra etnológie a folkloristiky, Katedra slovenského jazyka a literatúry; Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Šaľa; Základná škola s materskou školou Lúky, Vráble; Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce; Základná umelecká škola Jozefa Rosinského Nitra; Združenie STORM Nitra; Zoner Bratislava
 • Naši partneri 2016

  Asociácia kultúrnych osvetových inštitúcií; ARS ŠTÚDIO; Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; Centrum voľného času Zlaté Moravce; Cirkevné centrum voľného času Klokočina; Foma Hradec Králové; Gyepestrans; Mesto Nitra; Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov; Mestské kultúrne stredisko Šaľa; Mestské kultúrne stredisko Večierka Šaľa; Mlyny Cinemas, Nitra; Národné osvetové centrum Bratislava; Nitriansky samosprávny kraj; Nitrianske centrum dobrovoľníctva; Súkromné konzervatórium Heleny Madariovej; Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo; Súkromná základná umelecká škola Tralaškola Nitra; Tekovská hvezdáreň Levice; Tlačiareň Chillix; TROMF PIAROVA Banská Bystrica; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Katedra výtvarnej tvorby a výchovy, Katedra európskych štúdií, Katedra etnológie a folkloristiky, Katedra slovenského jazyka a literatúry; Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Šaľa; Základná škola s materskou školou Lúky, Vráble; Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce; Základná umelecká škola Jozefa Rosinského Nitra; Združenie STORM Nitra; Zoner Bratislava
 • Naši partneri 2015

  Asociácia kultúrnych osvetových inštitúcií; ARS ŠTÚDIO; Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; Centrum voľného času Zlaté Moravce; Cirkevné centrum voľného času Klokočina; Foma Hradec Králové; Gyepestrans; Mesto Nitra; Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov; Mestské kultúrne stredisko Šaľa; Mestské kultúrne stredisko Večierka Šaľa; Mlyny Cinemas, Nitra; Národné osvetové centrum Bratislava; Nitriansky samosprávny kraj; Nitrianske centrum dobrovoľníctva; Súkromné konzervatórium Heleny Madariovej; Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo; Súkromná základná umelecká škola Tralaškola Nitra; Tekovská hvezdáreň Levice; Tlačiareň Chillix; TROMF PIAROVA Banská Bystrica; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Katedra výtvarnej tvorby a výchovy, Katedra európskych štúdií, Katedra etnológie a folkloristiky, Katedra slovenského jazyka a literatúry; Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Šaľa; Základná škola s materskou školou Lúky, Vráble; Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce; Základná umelecká škola Jozefa Rosinského Nitra; Združenie STORM Nitra; Zoner Bratislava

Navštívte nás

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

© 1953 - KOSNR.SK | DBART.SK