Verejné informácie

Na tomto mieste nájdete základné verejné informácie poskytované v zmysle zákona o kultúrno osvetovej činnosti č. 189/2015.

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE
Fatranská 3, 949 01 Nitra
ČÚ:  Štátna pokladnica - SK92 8180 0000 0070 0031 1206
IČO: 36102709, DIČ: 2021431984

Tu si môžete stiahnuť alebo zobraziť ZÁKON O KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI

Smernica Ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti je zverejnená na stránke UNSK.

Smernica o vybavovaní sťažností

Oznam

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja v súlade s § 9 a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje

Čítať ďalej: Oznam

Zmluvy

Na tomto mieste nájdete chronologický zoznam zmlúv v zmysle zákona.

1. 4. 2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
Od tohto dátumu nájdete zmluvy Krajského osvetového strediska v CRZ.

Čítať ďalej: Zmluvy

Ďalšie články...

Navštívte nás

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

© 1953 - KOSNR.SK | DBART.SK