Vzdelávanie v kultúre

vzdelávanie v kultúre prináša
množstvo nových rozmerov života, poznania a múdrosti

Naším cieľom je zvyšovanie kľúčových kompetencií pracovníkov v kultúre z obcí okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce, kultúrno-osvetových stredísk a inštitúcií Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Pripravujeme workshopy a prednášky na aktuálne témy súčasnej kultúry, ich plánovanie vychádza aj z podnetov od cieľových skupín. Témami sú napríklad jazykové a komunikačné zručnosti, budovanie korporátnej identity kultúrnej inštitúcie v 21. storočí, zvyšovanie kvality služieb v oblasti kultúry, strategický manažment, žurnalistické písanie, projektový manažment, efektívne využívanie pracovného času, podpora kreativity a podobne.

Zabezpečujeme aj vzdelávanie v prevencii negatívnych spoločenských javov pre pracovníkov pôsobiacich v kultúrno-osvetovej práci a pre vybraných koordinátorov z rôznych organizácií. Realizujeme vzdelávanie a aktivity s dôrazom na zvýšenie vedomostí a informovanosti o prevencii nežiaducich sociálno-patologických javoch spoločnosti - napríklad o látkových a nelátkových závislostiach, šikanovaní a násilí, rasizme, xenofóbií, obchodovaní s ľuďmi. Spolupracujeme so štátnymi, verejnými i mimovládnymi organizáciami.

„Jedlo je pokrmom tela, vzdelanie pokrmom ducha“

Jana Ondrušková

astronómia, vzdelávanie v kultúre

Navštívte nás

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

© 1953 - KOSNR.SK | DBART.SK