workshop
Na našu nótu

na-nasu-notu19-plagat-web
Kategória:
folklór
Dátum:
25. september 2019 08:00 - 29. september 2019 20:00
Miesto konania:
Penzión Kúria, Trávnica
Telefón:
0911 540 022
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Info:
Mgr. Linda Štulajterová
Príloha
Jesenné vzdelávanie mladých muzikantov

Mladí muzikanti ľudových hudieb z Nitrianskeho kraja vo veku od 10 do 17 rokov sa stretnú 25. – 29. septembra 2019 v obci Tránvica a pod vedením odborných lektorov získajú skúsenosti v štýlovej interpretácií ľudovej hudby regiónov Ponitrie a Požitavie.

Krajské osvetové stredisko v Nitre organizuje už V. ročník hudobnej dielne detských a mládežníckych ľudových hudieb NA NAŠU NÓTU“.

Venovať sa im budú skúsení lektori a vynikajúci hudobníci Milan Veróny (husle), Erik Sitár (husle), Marián Petráš (kontra), Ondrej Debrecéni (kontrabas) a Ľubomír Gašpar (cimbal).

Účastníci budú cvičiť osobitne v jednotlivých nástrojových sekciách (husle, kontra, kontrabas, cimbal) a ku koncu dňa si mladí muzikanti zahrajú aj spoločne.
Snahou lektorov bude, aby muzikanti pochopili súvislosti v oblasti interpretácie ľudovej hudby z regiónu Ponitrie a Požitavie, osvojili si herno-technické zručnosti, ale aby sa naučili aj spolupráci v kolektíve ľudovej hudby a pochopili princípy spoločnej hry.

V posledný deň tvorivých dielní o 11.00 v kultúrnom dome Trávnica predvedú svojim rodičom a vedúcim za účasti lektorov čo sa naučili. Záverečný koncert sa uskutoční v spolupráci s OZ Máňanská muzička.

PLAGÁT NA STIAHNUTIE    PDF   900 kB

Prihláška na tvorivú dielňu "NA NAŠU NÓTU"

Miesto podujatia: 25. - 29. 9. 2019 o 15.00, Penzión Kúria, Trávnica

Uzávierka prihlášok je 1. augusta 2019

Žiadame vedúcich ľudových hudieb, aby webový odkaz "Súhlas so spracovaním osobných údajov" zaslali rodičom na vyplnenie.

Bez tohto súhlasu nebude prihláška akceptovaná

Súhlas so spracovaním osobných údajov

účastníka tvorivých dielní "NA NAŠU NÓTU" 25.-29.9.2019

v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

pre prevádzkovateľa

Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fatranská 3, 949 01 Nitra

týmto poskytujem súhlas

1. k účasti dieťaťa na hudobných tvorivých dielňach NA NAŠU NÓTU 25.-29.9.2019
2. s uvedením a spracovaním osobných údajov dieťaťa do prezenčnej listiny účastníkov v rozsahu : meno, priezvisko, dátum narodenia na zaradenie dieťaťa do jednotlivých hudobných sekcií
3. 3. s uvedením a sprístupnením osobných údajov v rozsahu : meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP pre ubytovanie
4. s uvedením a spracovaním osobných údajov zákonného zástupcu v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo do zoznamu kontaktov zákonných zástupcov
5. so spracovaním a uverejňovaním fotografií, videonahrávok z celého podujatia na web stránke, Instagrame a Facebooku Krajského osvetového strediska v Nitre
6. s poskytnutím osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko,fotografie a videonahrávky z celého podujatia poskytovateľovi dotácií (Fondu na podporu umenia) za účelom vyúčtovania dotácie

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní horeuvedeného podujatia "NA NAŠU NÓTU" a riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu.Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania, najdlhšie 10 rokov v zmysle Vnútorného predpisu o registratúrnom poriadku Krajského osvetového strediska v Nitre. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE    PDF   207 kB

 
 

Navštívte nás

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 037 / 653 15 45
fax: +421 037 / 653 15 46

Krajské osvetové stredisko
v Nitre