výstava
Kroměřížsky salón 2021

kromerizsky-salon-21-plagat-web
Kategória:
výtvarné umenie
Dátum:
10. november 2021 16:00
Miesto konania:
Dom kultúry v Kroměříži
Telefón:
0911 540 018
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Info:
Mgr. Zdenka Smrečková
Príloha
výstava výtvarných diel Pohľady do umenia a Pod modrým nebem

Pozývame vás na výstavu pod názvom Kroměřížsky salón 2021– výstava výtvarných diel Pohľady do umenia a Pod modrým nebem,  ktorá sa realizuje v rámci spolupráce neprofesionálnych výtvarníkov z KOS v Nitre a Spolku přátel výtvarného umění Kroměřížska.

Na výstave, ktorá potrvá do 3. 12. 2021 v Dome kultúry v Kroměříži môžete vidieť výtvarné diela, ktoré vznikli na výtvarnom Setkání v Litomyšli a medzinárodnom výtvarnom sympóziu neprofesionálnych výtvarníkov v Banskej Štiavnici.

Nutnosť chodenia z kopca do kopca určuje špecifikum mestskej turistiky tohto mesta. Geografické a historické podmienky budovania baníckeho sídla sa odrazili na špecifickom charaktere architektúry a urbanistickej štruktúry mesta. Úzke uličky, strmé drevené schodiská, drevené šindľové strechy, historické sakrálne i svetské budovy, kamenné chodníky či botanická záhrada uprostred mesta vybudovaného v kaldere stratovulkánu, boli len malou čiastkou inšpiratívnych pohľadov pre vznik obrazu. Malebné zákutia, architektonický detail či celok boli dobrým zdrojom pre oko a myseľ výtvarníka. Percepcia videného a jej transformácia do vizuálneho znaku obrazu  bola predmetom úvah a praktických snáh. Pred výtvarníkmi stáli viaceré otázky. Čo z videného je pre zobrazenie podnetné, čo je zaujímavé a čo už na obraze nemusí byť? Čím sa obraz-maľba líši od obrazu-fotografie? Aký vzťah majú jednotlivé detaily obrazu k svojmu celku? Ako dosiahnuť ich jednotu?  Ako docieliť,  aby obraz mal atmosféru, ktorá diváka osloví? Je uspokojivé maľovať ako niekto iný alebo hľadať svoju vlastnú výrazovú štylizáciu obrazu? Je maľovanie cesta k výslednému obrazu alebo je to činnosť,  ktorá nás napĺňa a obraz je v danom okamihu druhoradý? Odpoveďami sú obrazy. Architek-túra je chodením a stavaním zároveň. Všetci sme tak trochu stavitelia vlastného života. Ako maliari budujeme, pomocou stavebných výrazových prostriedkov, obrazy. Ako ľudia budujeme vzťahy, na ktorých stojí naše m(i)esto. Architek-túra je aj o budovaní svojho sebaobrazu. V namaľovaných obrazoch banskoštiavnickej architektúry ukazujeme aj tento skrytý sebaobraz. Genius loci môžeme chápať aj ako pridanú hodnotu vo vizuálnom vnímaní daného prostredia. Je vyjadrená v osobitom kolorite, tvarosloví, hry svetla a tieňa, v kontraste nového a starého, schátraného a obnoveného. Pri nevizuálnom vnímaní je to hodnota spočívajúca v pocitoch, zážitkoch, dojmoch a pojmoch. Stretnutie stabilnej, emocionálne pozitívne naladenej skupiny výtvarníkov vnímalo dané miesto z aspektu vizuálnych javov. Ich úlohou bolo zachytiť Ducha miesta Banskej Štiavnice. Podnetom boli rôznorodé zákutia, celky a detaily historickej architektúry, ale aj prírodné scenérie , zátišia ako aj špecifické postavy a postavičky, či túlavé psy i mačky. Samotné mesto a jeho okolie ho predurčuje skúmať cez prizmu duchovna, mysticky či fantázie. Predstavená kolekcia obrazov je výsledkom osobitých reakcií autorov. Osobnostné predpoklady, mentálne a emočné rozpoloženie jednotlivých účastníkov vplývali na charakter i obsah zobrazovaného. Na maľbách môžeme identifikovať tajomné, snové, štylizované, poetické, expresívne obrazy mesta a jeho okolia. Ponúkajú nám vidieť za viditeľné a odhaľujú nielen zákutia miesta a mesta, ale aj zákutia vlastnej mysle. Táto idea je vyjadrovaná súdržnosťou a priateľskosťou účastníkov. Tam, kde sa uprostred priateľov cítime príjemne, kde plní radosti a spokojnosti cítime, že patríme, tam sa radi vraciame. V konečnom dôsledku Duch miesta nespočíva v samotnom mieste, ale v ľuďoch, ktorí sa v danom mieste stretnú. Jednotlivé obrazy zobrazujú, čo oči videli i nevideli, čo myseľ zaujalo a opantalo, ruku viedlo i zviedlo. Výstava diel neprofesionálnych výtvarníkov tvorí iba zlomok výtvarnej  tvorby, ktorá vznikla počas dvoch ročníkov, medzinárodných sympózií Pohľady do umenia, ktoré sa konali v Banskej Štiavnici. Ich organizátorom bolo Krajské osvetové stredisko v Nitre.

Mgr. Martin Kratochvil, PhD.
lektor a kurátor výstavy

 
 

Všetky termíny:

  • 10. november 2021 16:00

Navštívte nás

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 037 / 653 15 45
fax: +421 037 / 653 15 46