prednáška
Prevencia závislostí

prevencia-zavislosti19-plagat
Kategória:
vzdelávanie v kultúre
Dátum:
21. október 2019 08:00
Miesto konania:
KOS v Nitre
Telefón:
0911 540 016
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Info:
Mgr. Jana Ondrušková
Prevencia závislostí – alkohol, marihuana a nebezpečenstvá sociálnych sietí

Pre koordinátorov prevencie negatívnych spoločenských javov zo škôl a organizácií venujúcich sa sociálnej prevencii v Nitrianskom kraji sme pripravili seminár s možnosťou diskusie o aktuálnych problémoch a možnostiach pomoci. Seminára sa zúčastnilo 49 účastníkov -  pedagógovia a školskí psychológovia ZŠ a SŠ z obcí a miest okresov Nitra, Z. Moravce, ďalej sociálni pracovníci z UPSVaR, CPPPaP, príslušníci mestských a štátnych polícií z Nitry, Levíc, Topoľčian a koordinátori soc. prevencie z CVČ Nitra a osvety v Leviciach.
Problematiku sme preberali s lektormi - terapeutmi pracujúcimi priamo s mladými závislými či s ich rodinami, ponúkli sme možnosť diskutovať, pýtať sa priamo na situácie vyskytujúce sa v školách, ponúkli sa možnosti pomoci, na aké inštitúcie sa obrátiť a ako pristupovať k mladému človeku pri podozrení a odhalení, aké sú možnosti pomoci a zároveň aj prevencie. V poslednej časti seminára autor projektu o nebezpečenstvách sociálnych sietí „Kto je ďalší?“ predstavil film a spolu s prítomnými odborníkmi sme navrhli postup, ako s filmom pracovať v rámci prevencie medzi mládežou.
Seminár sa konal v rámci Týždňa celoživotného učenia a bol podporený hlavnými partnermi:  
Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií AKOI a Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých 

           

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE    PDF  152 kB

Lektorov a organizácie, ktoré zastupovali:

Centrum poradensko-intervenčných služieb Budúcnosť, n.o. v Nitre
je akreditovaným subjektom a zabezpečuje sociálne poradenstvo v oblasti závislostí a násilia v kontexte závislostí.  Rozvíja komplexné ambulantné programy orientované na systémovú prácu so závislými osobami a ich rodinami. Riaditeľkou a garantkou je doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD. Je autorkou viac ako 100 vedeckých a odborných statí z oblasti komunitnej sociálnej práce, sociálneho poradenstva v oblasti závislostí a resocializácie. Je zodpovednou  riešiteľkou viacerých významných úspešných vedeckých projektov o resocializácii závislých, delikvencii mládeže a násilia v kontexte závislostí. Pani doc. Pavelová sa nemohla z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti zúčastniť seminára osobne, poslala svoju kolegyňu z centra Mgr. Kristínu Langheiterovú, ktorá sa venovala téme závislosti mladých na alkohole a možnosti pomoci.

Združenie STORM, Mgr. Pavol Ščasný
je akreditovaným subjektom venujúcim sa viacerým programom - primárnej prevencii rizikového správania, sekundárnej prevencii drogovej závislosti, kontaktnému centru pre užívateľov drog, osoby pracujúce v sex-biznise a ich blízkych meste Sereď a preventívnej osvetovej činnosti s verejnosťou.
Štatutárnym zástupcom združenia je Mgr. Pavol Ščasný, absolvent Katedry sociálnej práce FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave, terénny sociálny pracovník pracujúci prioritne s užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex-biznise. Venuje sa aj primárno-sekundárnej prevencii v školách rôznych stupňov (zš, sš, vš), ďalej na festivaloch a v kluboch, je koordinátorom dvoch z piatich programov Združenia STORM. Od roku 2014 je členom Riadiaceho výboru Zdravého mesta a protidrogovej prevencie v meste Trnava a od roku 2018 členom Komisie pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia v Nitre. Taktiež aktívne pôsobí v  Pracovnej skupiny pre Systém včasného varovania pod MZ SR. Pavol Ščasný bude diskutovať na tému marihuana. 

e Slovensko, Miro Drobný
OZ eSlovensko sa dlhodobo venuje rizikám pri používaní internetu mládežou a prevencii ich prípadného poškodenia zdravia a psychiky mladých ľudí. OZ založil Miroslav Drobný, ktorý je autorom celoštátnych úspešných preventívnych projektov venujúcich sa spomenutým rizikám – Zodpovedne.sk, Preventívne, NeZavislost.sk, Deti v sieti, NeHejtuj, Ovce.sk s animovaným filmom a dvoma knižnými publikáciami.
Jeho najnovší projekt je scenár a réžia filmu Kto je ďalší?, ktorý sa venuje nebezpečenstvám sociálnych sietí, kyberšikane, extrémizmu, zneužívaniu, sebapoškodzovaniu a riskovaniu života kvôli Instagramu.     

Po podujatí v utorok 22.10. sme dostali mail - reakciu jednej účastníčky na podujatie, ktorá nás potešila:
„ Dobrý deň.
Dovoľte mi, aby som sa Vám v prvom rade poďakovala za pozvanie na stretnutie ohľadom prevencie a hneď sa Vám aj poďakovala za dnešné skvelé stretnutie v KOS.
Dnešné všetky tri aktivity-prednášky, boli veľmi zaujímavé, aktuálne a na vysokej profesionálnej úrovni. Všetko bolo skvele načasované, malo to tempo a každá  prednáška bola zaujímavá. Ďakujem i za milé občerstvenie. Robíte skvelú prácu, za ktorú Vám patrí veľký obdiv a úprimne ďakujem.
S pozdravom
Bc. Soňa Dzianová,
koordinátorka prevencie OUI Nová Ves nad Žitavou“

 
 

Všetky termíny:

  • 21. október 2019 08:00

Navštívte nás

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 037 / 653 15 45
fax: +421 037 / 653 15 46

Krajské osvetové stredisko
v Nitre