workshop
Projektový manažment a tvorba projektového tímu

kos-budova
Kategória:
vzdelávanie v kultúre
Dátum:
7. október 2019 09:00
Miesto konania:
KOS v Nitre
Telefón:
0911 540 016
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Info:
Mgr. Jana Ondrušková
cyklické vzdelávanie pre pracovníkov v kultúre Nitrianskeho kraja

Workshop 5.11.2019 bol posledným z 8 plánovaných workshopov v rámci projektu podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia pod názvom KREATIV IN 2: projektový manažment, vzdelávanie pracovníkov v kultúre.

Zámerom projektu bolo zvýšenie kľúčových kompetencií pracovníkov v kultúre v projektovom manažmente. Cieľom bolo vyškolenie pracovníkov v kultúre prostredníctvom cyklického školenia v počte do 15 účastníkov podľa odporúčaní pre interaktívnu prácu.        

Cieľovou skupinou boli 15ti pracovníci v kultúre z osvetových stredísk Nitrianskeho kraja, z ktorých sa zapojili do vzdelávania osvetové strediská z Nitry, Nových Zámkov a Komárna. Prostriedkom pre naplnenie zámeru i cieľa a hlavnými projektovými aktivitami bolo 8 intenzívnych zážitkových workshopov, spolu 64 hod. vzdelávania plus možnosť individuálnych konzultácií. Ich obsah tematicky na seba nadväzoval, lektori využili praktické nácviky techník metodologických postupov súvisiacich s plánovaním, realizáciou a vyhodnocovaním projektov: začínali sme so spoznávaním svojich manažérskych zručností a kompetencií, pokračovali sme s ukážkami ako vypracovať analýzy stavu v období plánovania, ako reálne a jasne nastaviť zámer, ciele a cieľové skupiny, vypracovať charakteristiku projektu a nakoniec ako zostaviť a efektívne riadiť projektový pracovný tím a ako vyhodnocovať projekt. Nadobudnuté vedomosti účastníci pod vedením lektorov pretvárali do konkrétnych úloh z praxe, skúšali si ich na modelových situáciách, získavali praktické zručnosti v písaní projektu, čo pretavili do spracovania reálnych projektov zasielaných následne v II. polovici roka 2019 na FPU. Pracovali individuálne i skupinovo, podľa potreby.   

Výsledkom boli manažérske zručnosti v príprave a písomnom spracovaní projektu a vedomosti o riadení realizácie projektových aktivít. Workshopy sa konali v období jún až november 2019. Šesť workshopov (v júni, októbri a novembri) viedol lektor PhDr. Marián Štermenský, PhD., odborník vo vzdelávaní dospelých s medzinár. skúsenosťami a dva v septembri viedla Mgr. Natália Urblíková, projektová koordinátorka programu Kreatívna Európa a konzultantka projektov.

V júni sa lektor venoval selfmanažmentu, sebamotivácii, uvedomeniu si vlastných možností, vedomostí a zručností potrebných na manažovanie projektov, timemanažmentu a prokrastinácii. Zároveň si účastníci vybrali oblasť dotačnej výzvy FPU na rok 2020, v ktorej chcú podať projekt a jeho tému.

V septembri lektorka naučila účastníkov rôzne prístupy k analýze stavu problémov, ktoré projekty riešia, z čoho vyplynulo presné definovanie zámeru, cieľov a cieľových skupín konkrétnych projektov pripravovaných k podaniu na FPU.

V októbri pod vedením lektora účastníci dopracovávali projekty, nastavovali si rozpočet a spracovali žiadosti FPU.

V novembri si účastníci v rámci hraných rolí vyskúšali tvorbu, vedenie a určovanie rolí projektového tímu a zadefinovali si všetky manažérske kroky od začiatku až do vyhodnotenia projektov. Na poslednom workshope boli účastníkom školenia odovzdané osvedčenia o absolvovaní vzdelávania.

Výstupom projektu bolo 15 vyškolených pracovníkov v kultúre z 3 osvetových stredísk Nitrianskeho kraja, ktorí dostali osvedčenie o absolvovaní vzdelávania v projektovom manažmente v rozsahu 64 hodín. Významným výstupom boli aj písomné metodické materiály vypracované lektorom Štermenským, odovzdané účastníkom v písomnej i elektronickej forme. Materiál slúžil pri teoretickej i praktickej časti školenia a v budúcnosti pomôže pri plánovaní projektov a podujatí. Vzdelávanie sme organizovali pre osvetových pracovníkov zadarmo

 
 

Všetky termíny:

  • 25. jún 2019 09:00
  • 17. september 2019 09:00
  • 24. september 2019 09:00
  • 7. október 2019 09:00
  • 8. október 2019 09:00
  • 4. november 2019 09:00
  • 5. november 2019 09:00

Navštívte nás

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 037 / 653 15 45
fax: +421 037 / 653 15 46