workshop
Projektový manažment a tvorba projektového tímu

 Registrácia ukončená
 
0
Kategória:
vzdelávanie v kultúre
Dátum:
7. október 2019 09:00
Miesto konania:
KOS v Nitre
Telefón:
0911 540 016
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Info:
Mgr. Jana Ondrušková
cyklické vzdelávanie pre pracovníkov v kultúre Nitrianskeho kraja

Témou bude sprevádzať PhDr. Marián Štermenský, PhD., odborník vo vzdelávaní dospelých a  Mgr. Natália Urblíková, projektová koordinátorka a lektorka v oblasti projektového manažmentu.
Zámerom projektu je zvýšenie kľúčových kompetencií pracovníkov v kultúre. Výsledkom bude zručnosť v plánovaní, písaní, efektívnom riadení a vyhodnotení projektov. Nadobudnuté vedomosti budú účastníci pod vedením lektorov pretvárať do konkrétnych úloh z praxe, skúšať modelové situácie, získavať praktické zručnosti v písaní projektu a jeho manažovaní.
Absolventi vzdelávania dostanú osvedčenie o absolvovaní v rozsahu 64 hodín.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu Kreativ-in 2, ktorý realizujeme pre  kultúrno -osvetových pracovníkov bez poplatku.
Stravu a cestovné hradí vysielajúca organizácia.

Metodika a obsah workshopov:
1. Kontexty projektov: význam a miesto projektov v spoločnosti. Komunikácia v kontexte projektov. Efektívne
    riadenie projektov (projektový manažment). Ciele a úlohy v projektoch. Zdroje pre projekt (personálne, materiálne,
    finančné, časové, informačné,…). Štandardné a projektové riadenie - zhody a odlišnosti. Roly osôb v projektovom
    riadení a ich angažovanosť.
2. Príprava a plánovanie projektu: rozhodnutie o projekte. Určenie projektového lídra. Formulácia cieľov a úloh.
    Analýza reálnosti (analytické nástroje v projektovom manažmente). Tvorba projektového tímu. Tímové analýzy
    projektu a jeho realizácií. Odhady projektových strán. Tvorba projektu. Schvaľovanie projektu.
    Metodika projektovej komunikácie
3. Realizácia projektu: kreatívne a výkonové postupy v projekte. Individuálne a tímové vstupy do projektu. Aktivita
    a motivácia v projekte. Metodika projektových stretnutí. Projektové brány a prezentácie zadávateľovi. Kontrolná
    činnosť v projekte. Korekcie v priebehu projektu
4. Ukončenie a vyhodnotenie projektu: ukončenie projektu = dosiahnutie cieľa. Zadávateľ ako prijímateľ riešenia.
    Angažovanosť projektových riešiteľov na prezentácii. Vyhodnotenie projektu (obsahové, personálne, procesné...)
    Odmena za projekt
5. Metodické nástroje v projektovom manažmente: nácvik používania metodík v projektovom manažmente.
    Projektový manažment, fázy a procesy. Projektová dokumentácia. Projektové tabuľky. Riadenie problémov
    a rizík v projekte. Tvorba akčných plánov. Stakeholders analýza. Riadenie zmeny. Zlepšovanie projektov
6. Zhrnutie: úlohy na samostatný rozvoj
7. Metodická pomoc a konzultácie ku konkrétnym rozpracovaným projektom
8. Vedenie prezentácie dopracovaných projektov účastníkov

Zámerom projektu je zvýšenie kľúčových kompetencií pracovníkov v kultúre. Výsledkom bude zručnosť v plánovaní, písaní, efektívnom riadení a vyhodnotení projektov.
Témou sprevádzal PhDr. Marián Štermenský, PhD., odborník vo vzdelávaní dospelých. Účastníkmi sú pracovníci regionálnych osvetových stredísk z NZ, KN a z Krajského osvetového strediska v Nitre.

7.10.
V úvode sa lektor venoval teoretickej časti pod názvom riadenie projektu a metodické nástroje. Účastníci dostali skriptá a pracovné listy k tejto téme. Nadobudnuté vedomosti potom pod vedením lektora pretvárali do konkrétnych úloh z praxe – k svojim pripravovaným projektom určovali solar analýzu, vízie, poslanie, skladali stratégiu a pripravovali si písomne realizáciu.

8.10.
Toto stretnutie sme poňali úplne prakticky – účastníci vkladali predošlé nadobudnuté vedomosti o určovaní zámeru, cieľov, rozpise aktivít, určovaní finančných položiek a charakteristiky projektov priamo do tlačív žiadostí k projektom FPU, aby si pod lektorským vedením mohli overovať vhodne naformulované pojmy. Písali na svojich PC a vypracovali si značnú časť písomných žiadostí na projekty, ktoré budú podávať už nasledujúcich dňoch v prebiehajúcej výzve FPU.

 
 

Všetky termíny:

  • 24. jún 2019 09:00
  • 25. jún 2019 09:00
  • 17. september 2019 09:00
  • 24. september 2019 09:00
  • 7. október 2019 09:00
  • 8. október 2019 09:00
  • 4. november 2019 09:00
  • 5. november 2019 09:00

Navštívte nás

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 037 / 653 15 45
fax: +421 037 / 653 15 46

Krajské osvetové stredisko
v Nitre