Herec a priestor

cyklus divadelných dielní
Zámerom bola aktivizácia, edukácia neprofesionálnych mladých divadelníkov v Nitrianskom kraji.

Podpora, rozvíjanie divadla mladých v našom kraji. Cieľom bolo vytvárať kontinuálne vzdelávanie pre mladých divadelníkov vo veku od 14 do 30 rokov, zorganizovať 4 divadelné workshopy 2 zamerané na emocionálnu slobodu v divadle, 1 scénografický workshop, 1 herecký workshop a tak posilniť u mladých ľudí, ktorí sa venujú divadlu ich emočné, herecké a scénografické videnie a osobné rozvíjanie. 

Pripravili a realizovali sme zaujímavé a intenzívne workshopy. Zamerali sme sa na mladých ľudí a rozvíjali zručnosti aktérom z divadiel mladých v našom regióne. 

Emocionálna sloboda II., III.
Dvojdňový 28.6., 29.6., 10-hodinový online workshop s lektorom z Ukrajiny z Rivne, Yurijom Paskarom. Základom metódy práce lektora je výskum a odhalenie psychologických základov herectva, fyzickej a duševnej interakcie a obnovenie primárnej prirodzenosti. Venuje sa hereckej psychotechnike na základe moderných psychologických postupov. Cieľom bolo formovanie profesionálnej emočnej sebaregulácie u mladých divadelníkov, odstránenie emocionálnych a telesných zábran, formovanie empatie, rozvoj emočnej sebaregulácie, rozvoj profesionálneho sebauvedomenia, formovanie vnútornej emočnej slobody, integrácia emocionálnej, fyzickej a duševnej sféry, rozvoj emočnej expresivity. Cez osobný zážitok, a intenzívnu prácu a prepájanie súvislostí a vďaka lektorskej zručnosti Y. Paskara sa to podarilo.

PRIESTOR
scénografický divadelný workshop pre mladých a dospelých
4.10. – 5.10.2021
lektori: Michal Lošonský a MiroslavZwiefelhofer
Cieľom bolo v zjednodušenej forme priniesť účastníkom základný prehľad a orientáciu v problematike javiskového priestoru, na osvetlenie základných pojmov z oblasti teórie divadelného priestoru, priblíženie historického vývoja a vývinu v exteriérových i interiérových podmienkach, či primárne prvky dramaturgie priestoru. Čo sa naplnilo. Zamerali sme sa na teoretické poznanie a rozšírili si vedomosti ako pracovať s priestorom, ktorý máme k dispozícii.

Ďalším bol Herecký workshop, s názvom Od telesnosti k materiálu a späť
lektor: Maja Danadová a Filip Hajduk, trvanie 3 dni, 
5.11 – 7.11.2021 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre
Účastníci, mladí ľudia z divadelných súborov, mali možnosť spoznať postupy objektového, pohybového divadla a performácie. Bol zameraný na skúmanie vzťahu subjekt – objekt s fokusom na rozvíjanie tvorivosti a kreatívneho myslenia cez prácu s objektom. Išlo o spoločnú tvorbu kolektívu, ale i individuálny prístup účastníkov. Dôraz bol kladený na prácu s telom ako materiálom, dotváranie objektov vlastným telom a hľadanie materiálu, ktorý sa môže zhmotniť v stelesnenej výpovedi, ale taktiež na rozvíjanie hravosti ako základného predpokladu kreativity. 

Workshopy Emocionálna sloboda II., III. sme realizovali online cez aplikáciu zoom. Workshopy PRIESTOR a Herecký workshop - Od telesnosti k materiálu a späť sme realizovali naživo pri dodržaní všetkých aktuálne platných covid opatreniach. 

Súčasť projektu Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii III., č. 21-452-01454

Mgr. Silvia Bartáková

08. december 2021

Navštívte nás

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 037 / 653 15 45
fax: +421 037 / 653 15 46