výstava
Pohľady do umenia - Uhol pohľadu

pohlady-do-umenia19-plagat-web2
Kategória:
výtvarné umenie
Dátum:
12. september 2019 10:00 - 27. september 2019 17:00
Miesto konania:
KOS v Nitre
Telefón:
0911 540 018
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Info:
Mgr. Zdenka Smrečková
Príloha
výstava výtvarných diel VII. ročníka medzinárodného sympózia neprofesionálnych výtvarníkov

výstava  je sprístupnená v pracovných dňoch okrem utorka od 10,00 do 17,00

Krajské osvetové stredisko v Nitre pozýva všetkých priaznivcov výtvarného umenia na výstavu výtvarných diel 7. ročníka medzinárodného sympózia, ktorého zámerom bolo stretnutie neprofesionálnych výtvarníkov, výmena skúseností, vytvorenie priestoru na získanie nových  zručností, vzdelávanie vo výtvarnom umení a podporenie kreativity. Hlavným cieľom bola percepcia reálnej videnej skutočnosti, či už prírodného alebo architektonického charakteru, do obrazovej reči prostredníctvom plenérovej – živej – maľby. Účastníci boli motivovaní ojedinelým zážitkom pri pozorovaní  a porovnávaní videného a maľovaného. Zúčastnilo sa ho 33 účastníkov zo Slovenska, Čiech, Ukrajiny a Rakúska. Lektorom  a kurátorom bol Mgr. art. Juraj Toman, ArtD., pedagóg a maliar, ktorý  sa venuje maľbe krajiny a mestských priestorov a pôsobí  na PF UKF  v Nitre na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy.  Odborným garantom podujatia bol doc. Daniel Szalai, akademický  maliar.

text kurátora:

Pred obrazom...
Siedmy ročník medzinárodného výtvarného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov sa konal v horskom prostredí Selce Čachovo pri Banskej Bystrici.  Názov sympózia,  Pohľady do umenia - Uhol pohľadu,  vyplýval z množstva účastníkov a ich širokospektrálneho prístupu k tvorbe, vychádzajúcej od výberu námetu, techniky a hlavne originálneho svojského prístupu každého účastníka. Mal som opäť tú česť lektorovať skupinu tridsiatich  ľudí v rôznom veku života, s rôznymi životnými skúsenosťami. Mnohí z nich sú súčasní alebo bývalí pedagógovia a ja som si až na konci sympózia uvedomil, pod akým prirodzene kritickým dohľadom som vykonával svoju  prácu.
Škoda, že názov pre sympózium nie možné dať až na jeho konci... Cestou domov, spolu s dojmami, ktoré sa mi začali vynárať  a mali pôvod poväčšine v interakcii rozhovorov a konzultácií, mi začali prichádzať na myseľ slovné spojenia. Jedno z nich mi v hlave rezonuje neustále - "Pred obrazom". Poviete si, aký banálny názov, a máte pravdu. Má však v sebe istú dvojznačnosť, ktorá ale nespočíva v rozpornom či antagonistickom vzťahu. Pred obrazom bolo to, čo nás všetkých spájalo. Pred obrazom sme boli stále, aj keď sme nemaľovali. Maliar, výtvarník, ale aj básnik je pred obrazom neustále. Ten, pre koho je videné potravou jeho tvorby a často aj provokáciou, je pred obrazom takmer neustále. Vedel by o tom svoje povedať  i náš fotograf Peter, ktorý síce nemaľoval, ale byť pred obrazom a obrazmi obrazov, bola jeho práca a som presvedčený, že aj vtedy, keď práve nefotil.
Ťažiskovou problematikou sympózia bolo, pred akým obrazom sa nachádzam a akú má obraz povahu. Čo mi ponúka? Čo znamená táto diagonála v podobe lúky? Je to svetlo čo vyžaruje  spomedzi stromov ďaleko v lese? Vyžaruje z hĺbky, alebo dopadá na povrch? To v maliarskej praxi znamená: využijem svetlo z podkladu alebo namiešam svetelnú pastu a položím ju štetcom na tmavšiu plochu...? Počas štyroch dní sympózia som sa  snažil apelovať  na autorov,  aby sa sústredili na miesto,  kde sa práve nachádzajú, aby  nepreberali obrazy z cudzích zdrojov. Neznamenalo  to však žiadne obmedzenie, skôr išlo iba o dobrú radu. Niektorí  vytvorili práce aj abstraktnej povahy, ale podstatné je, že vychádzali zo svojej aktuálnej skúsenosti a tá môže mať aj podobu zážitku z hudby, atmosféry lesa, či  ticha prírody. Išlo o to, aby práce vznikali pod uhlom koncentrovaného a aj kritického pohľadu, spočívajúceho pri vyhodnocovaní vzájomných vzťahov. A to sa to väčšine výtvarníkov podarilo. Som presvedčený, že proces tvorby je rovnako dôležitý ako výsledok a preto súčasťou výstavy diel budú aj skice, ktoré o svojom autorovi niekedy vedia povedať viac než hotový obraz. Ale to už posúďte vy, milí návštevníci výstavy, pred obrazom.....

Mgr. art. Juraj Toman, ArtD.
lektor a kurátor výstavy

Zoznam autorov a  vystavených diel
Karola Absolonová      - Päť stromov
AdrianaBrňáková        - Zátišie pri jazierku
Tina Burgwieser         - V zajatí lesa
Magdaléna Dečová     - Pohľad na Selce
Deli Drusková            - Stavenisko
Darina Ďurišová         - Do lesa...
Vladimíra Hlavinková  - Stromy
Vlasta Hubková         - V jazierku, Selčianska harmónia I., II.
Eva Hudecová           - Vodopád
Oksana Jágerová       - Krajinka
Dagmar Janišová       - Atmosféra lesa
Jitka Jarmarová         - Jazierko, Lesné variácie
Gabriela Kažimírová   - Selčianska dolina
Dagmar Kinčíková     - Pri jazierku
Mária Kmeťová         -Tmavý les
Dana Košková          - Banská Bystrica -SNP
Eva Lehoťáková       - Stromy
Mária Lišková           - Čachovo
Jana Ogurčáková      - Lesné zátišie- Selčianska dolina
Anna Ondrušová       - Pohľad z okna
Eva Pokorná            - Pohoda v tieni stromov
Alena Rábeková       - Tanečnice
Emília Rudolfová      - Kravička
Miloslava Salanciová - Pieseň od potoka
Katarína Sedláčková - Les
Tibor Šabo              - Pohľad
Jana Šaňáková        - Panoráma
Anna Šášiková        - Čachovo
Radmila Vraníková  - Hmlový  opar
Júlia Winklerová     - Daždivé ráno v Čachove

SKLADAČKA NA STIAHNUTIE    PDF   978 kB

Výstava je súčasťou Dní Európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre

Podujatie podporilo Mesto Nitra.

 
 

Navštívte nás

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 037 / 653 15 45
fax: +421 037 / 653 15 46

Krajské osvetové stredisko
v Nitre